ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.12.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za novembar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 19,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 19,8%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,7 miliona, ili 80,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 981.342, od čega je 787.465 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 193.877 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.489,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,9 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 324,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 11.220 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 4.586 plaćanja, u vrednosti od 42.006.422,31 evro. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera