ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

11.12.2019.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u novembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra iznosile su 13.464,7 miliona evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 187 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Bruto devizne rezerve su u prvih jedanaest meseci 2019. godine povećane za 2.202,9 miliona evra, što se u celosti može pripisati aktivnostima Narodne banke Srbije – neto kupovini deviza (evra) na domaćem deviznom tržištu (efekat 2.370 miliona evra), budući da je to najzdraviji način povećanja rezervi, jer ne podrazumeva bilo kakvo zaduživanje niti druge obaveze. Rezerve su povećane u ambijentu snažnog razduživanja države u deviznom znaku po osnovu kredita i hartija od vrednosti (neto 663 miliona evra). Uvećanjem deviznih rezervi Narodna banka Srbije dodatno jača otpornost domaćeg finansijskog sistema na potencijalne potrese iz međunarodnog okruženja.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su 11.398 miliona evra.

Na kraju novembra bruto devizne rezerve bile su na približno istom nivou kao krajem prethodnog meseca (niže za 34,3 miliona evra). Blago smanjenje u celosti je rezultat neto razduženja države po osnovu deviznih kredita (neto 50,7 miliona evra), čime se doprinosi smanjenju javnog duga Republike Srbije. Ostali prilivi u devizne rezerve tokom novembra – po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu (neto efekat 25,0 miliona evra), kao i efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i drugim osnovima (ukupno neto 128,1 milion evra), uz pozitivan neto tržišni efekat (27,3 miliona evra) – bili su više nego dovoljni da pokriju odlive iz deviznih rezervi po drugim osnovima (ukupno 164,0 miliona evra).

Republika Srbija je u novembru, po drugi put ove godine, na međunarodnom finansijskom tržištu emitovala obveznicu denominovanu u evrima (reotvaranje emisije evroobveznice iz juna) u iznosu od 550,0 miliona evra po nominalnoj vrednosti radi prevremenog otkupa dela dolarske evroobveznice u iznosu od 589,7 miliona dolara koja je emitovana 2013. godine po kuponskoj stopi 4,875%, a dospeva u februaru 2020. godine. Na taj način, stari skupi dug Srbija je zamenila znatno jeftinijim finansiranjem po rekordno niskoj kamatnoj stopi (1,25%), koja je mnogo niža od kamatne stope (1,619%) postignute prilikom prve emisije ove evroobveznice u junu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 564,9 miliona evra i bio je za 239,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih jedanaest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 5.562,4 miliona evra.

Dinar je u novembru nominalno oslabio prema evru za 0,1%, dok je od početka ove godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,5%. U novembru je Narodna banka Srbije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom i prodajom istog iznosa deviza – po 140 miliona evra.

Kabinet guvernera