ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

13.12.2019.

Još jedna potvrda uspešne ekonomske politike Srbije – rejting agencija Standard and Poor’s povećala kreditni rejting Srbije na BB+, uz pozitivne izglede za dalje povećanje

Rejting agencija Standard and Poor’s povećala je kreditni rejting Srbije s BB na BB+ – na jedan korak do investicionog rejtinga. Izglede za dalje povećanje rejtinga ova agencija ocenjuje kao pozitivne, što je snažan signal da su i u narednom kraćem roku moguća dalja povećanja kreditnog rejtinga naše zemlje.

Odluku da poveća kreditni rejting Srbije rejting agencija Standard and Poor’s donela je u uslovima potvrđene otpornosti naše privrede na spoljne šokove i rasta vođenog investicijama, znatnog poboljšanja naših makroekonomskih pokazatelja, adekvatne monetarne politike Narodne banke Srbije i čvrste fiskalne discipline.

Rejtinga agencija Standard and Poor’s posebno ističe rezultate Narodne banke Srbije na planu očuvanja niske i stabilne inflacije, i očekuje da će centralna banka i u narednom srednjoročnom periodu uspešno održavati stabilnost cena. U prilog tome agencija Standard and Poor’s još jednom naglašava svoju ocenu da je Narodna banka Srbije dokazala operativnu nezavisnost i da je tokom prethodnih šest godina zaradila kredibilitet. Adekvatnim merama u režimu ciljanja inflacije, monetarna politika je obezbedila usidravanje inflacionih očekivanja, uprkos nasleđenim visokim makroekonomskim neravnotežama, što za rezultat ima višegodišnje uspešno očuvanje niske i stabilne inflacije.

Prema oceni ove agencije, režim deviznog kursa koji sprovodi Narodna banka Srbije doprineo je uspešnom prilagođavanju ekonomije na kretanja u međunarodnom okruženju, uz istovremeno izbegavanje naglih promena realnog efektivnog kursa. Naglašava se i da su intervencije Narodne banke Srbije na deviznom tržištu radi sprečavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa dinara prema evru bitno doprinosile očuvanju cenovne i finansijske stabilnosti i rastu deviznih rezervi zemlje na rekordni nivo. U takvim uslovima i tržište dinarskih obveznica je produbljeno, produženjem ročnosti dinarskih državnih hartija od vrednosti na deset godina.

Analizirajući kretanja u bankarskom sektoru, agencija Standard and Poor’s posebno ističe značajne rezultate na planu održivog smanjenja problematičnih kredita, za blizu 75% od početka primene Strategije za njihovo rešavanje. U prilog stabilnosti domaćeg finansijskog sistema, navodi se i da je bankarski sektor u Srbiji visoko kapitalizovan i likvidan, uz dobru domaću depozitnu bazu.

„Agencija Standard and Poor’s je, imajući u vidu razmere nasleđenog problema, očekivano prepoznala veliki posao koji su Narodna banka Srbije i Vlada Srbije uradile na planu smanjenja učešća problematičnih kredita, koje je u oktobru spušteno na nivo od 4,56%”, istakla je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. „Rešavanje tog problema jedan je od faktora dvocifrenog rasta kreditne aktivnosti, čime se u punoj meri daje podrška privrednom rastu. U prilog tome govori činjenica da je oko 80% rasta u kreditiranju privrede vođeno investicionim kreditima, čime je u Srbiji stvoren još jedan važan kanal finansiranja investicionog ciklusa koji traje od 2015. godine“, dodala je guverner Jorgovanka Tabaković.

Ona je i istakla da su ocene agencije Standard and Poor’s u pogledu otpornosti naše privrede u skladu sa iznetim stavom Narodne banke Srbije da će domaći faktori rasta nadoknaditi usporavanje globalnog rasta. „Pri tome, naše najnovije procene pokazuju da bi u poslednjem tromesečju ove godine trebalo očekivati dalje ubrzanje međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda”.

Na dalji rast rejtinga mogao bi da utiče i nastavak visokih stopa privrednog rasta vođenog investicijama i izvozom. Agencija Standard and Poor’s je i istakla da je u periodu 2010–2019. ukupan izvoz iz Srbije više nego udvostručen, što je jedan od najboljih rezultata u regionu.

„Srbija je sada nadomak investicionog rejtinga i na nama je da doslednom ekonomskom politikom u narednih dvanaest meseci dostignemo taj nivo. Rezultati koje smo postigli omogućavaju nam da Srbiju uvedemo u tu grupu zemalja, a činjenica da smo evroobveznice emitovali po nižoj kamatnoj stopi od pojedinih zemalja sa investicionim rejtingom, govori da je to i stav investitora. To što je rejting agencija Standard and Poor’s, pored povećanja kreditnog rejtinga, Srbiji odmah dodelila i pozitivne izglede za njegovo dalje povećanje, jeste potvrda da smo na dobrom putu i da se rezultati ekonomske politike koju vodimo vrednuju na pravi način”, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković i zaključila da je konstatacija ove agencije da je Srbija napravila izuzetan zaokret u vođenju ekonomije potpuno opravdana.

Agencija procenjuje i da će privredni rast Srbije u 2019. godini, uprkos globalnom usporavanju, biti viši od inicijalno projektovanog i da će iznositi 3,6%. Za 2020. godinu projektovan je privredni rast od blizu 4%, uz nastavak dinamičnog izvoza i snažnih investicija. Prema navodima agencije Standard and Poor’s, bitnu komponentu dinamičnog rasta upravo predstavlja otpornost srpskog izvoza, koji, uprkos usporavanju eksterne tražnje, nastavlja da beleži dvocifrene stope rasta. Važan faktor njegove otpornosti čini obezbeđena diversifikacija i aktiviranje novih izvoznih kapaciteta. Agencija naglašava i doprinos domaće tražnje privrednom rastu, koja je vođena dvocifrenim rastom investicija u stabilnim uslovima poslovanja, uz rast privatne potrošnje, koji je podržan povoljnim kretanjima na tržištu rada.

Kao jedan od bitnih faktora na osnovu kojeg su Srbiji odmah dodeljeni i pozitivni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga, agencija Standard and Poor’s ističe kontinuirani priliv stranih direktnih investicija i njihovo sve efikasnije ulaganje. To će nastaviti da doprinosi rasprostranjenosti i rastu našeg izvoza, a time i jačanju domaćih faktora rasta. Kao važne faktore agencija Standard and Poor’s ističe i političku stabilnost, kvalitet radne snage, snažno smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i čvrstu rešenost nosilaca ekonomske politike da očuvaju stabilnost i da nastave sa sprovođenjem reformi.

Kabinet guvernera