ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

18.12.2019.

Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 12. decembra 2019. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, br. 103/2016 i 103/2018), Narodna banka Srbije, na tromesečnom nivou, obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz septembra 2019. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 76,0%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila –6,3 procentna poena što ukazuje na trend rasta, ali je i dalje ispod svog dugoročnog trenda. Zatvaranje jaza u pojedinim segmentima kredita sektora stanovništva naložilo je primenu ciljanih mera kako bi se ovaj rizik ograničio bez neželjenih posledica na ukupnu kreditnu aktivnost. U skladu s tim, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je krajem prethodne godine usvojio paket propisa u cilju sprečavanja nastanka problematičnih kredita u bankarskom sektoru i predupređivanja mogućih posledica po finansijsku stabilnost.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost