ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.12.2019.

Međunarodni monetarni fond doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa Srbije

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) doneo je 19. decembra odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije, koji je podržan Instrumentom za koordinaciju politike (The Policy Coordination Instrument – PCI). S obzirom na dobro sprovođenje mera ekonomske politike i dobre makroekonomske rezultate, odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka Odbora, što je mogućnost koja se koristi kada se proceni da formalna diskusija nije potrebna.

Odbor izvršnih direktora MMF-a ocenjuje da Republika Srbija nastavlja uspešno da sprovodi definisani ekonomski program, uz dobre domaće faktore rasta, nisku inflaciju, zdrav finansijski sistem, sprovođenje strukturnih reformi i dalje smanjenje učešća javnog duga u BDP-u.

Srbija nastavlja da ostvaruje dobre ekonomske rezultate, uz rast koji je podržan svim komponentama – potrošnjom, javnim ulaganjima, izvozom i rekordno visokim prilivima SDI. Domaći faktori, odnosno snažna domaća tražnja u potpunosti kompenzuje negativne uticaje iz spoljnog okruženja. Zbog toga za 2020. godinu MMF projektuje rast Srbije po stopi od 4%.

Odbor izvršnih direktora MMF-a konstatuje da se program sprovodi po planu i da su kvantitativni ciljevi za kraj septembra 2019. godine ispunjeni. Ističe se i to da je inflacija u Srbiji očuvana na niskom nivou i da nastavlja da se kreće blizu donje granice inflacionog koridora Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije nastavlja da vodi adekvatnu monetarnu politiku, i u uslovima niskih inflatornih pritisaka referentnu kamatnu stopu je od jula snizila tri puta. Snažan priliv SDI tokom većeg dela 2019. godine bio je faktor pritisaka na jačanje dinara, a u takvim uslovima Narodna banka Srbije je na deviznom tržištu bila neto kupac deviza.

Odbor izvršnih direktora MMF-a ocenjuje i da je finansijski sistem Srbije zdrav, o čemu svedoče svi pokazatelji, dok će važna podrška srednjoročnom rastu biti razvoj tržišta kapitala i nastavak dinarizacije.

Nastavljaju se i dobri fiskalni rezultati, uz dodatno smanjenje učešća javnog duga i napredak na planu reforme poreske uprave i jačanje okvira za upravljanje javnim investicijama. Očuvanje fiskalne discipline očekuje se i u narednom periodu, uz ocenu da se fiskalnim deficitom od 0,5% BDP-a, koji je planiran budžetom za 2020. godinu, obezbeđuje dalje smanjenje javnog duga, a istovremeno se stvara fiskalni prostor za kapitalne investicije i dodatno snižavanje poreskog opterećenja rada.

MMF pozdravlja dalje popravljanje uslova na tržištu rada, uz rast zarada i pad nezaposlenosti. Odbor ocenjuje i da nosioci ekonomske politike u Srbiji ostaju posvećeni sprovođenju strukturnih reformi i u 2020. godini, a radi povećanja potencijalnog rasta Srbije i daljeg rasta investicija.

Povodom odluke MMF-a o uspešnom završetku trećeg razmatranja ekonomskog programa, guverner Jorgovanka Tabaković istakla je da je, ako se imaju u vidu ekonomski rezultati naše zemlje, odluka očekivana. „Srbija će nastaviti da sprovodi svoj ekonomski program jačanjem domaćih faktora rasta, čuvanjem inflacije na niskom nivou, kao i očuvanjem stabilnog i zdravog finansijskog sektora i u narednom periodu”, poručila je guverner Tabaković. Takođe, naglasila je da će sve mere koje se donose imati za cilj rast životnog standarda naših građana i podsticajne uslove poslovanja za našu privredu. Podsetila je i na to da je u novembru Tao Džang, zamenik generalnog direktora MMF-a, posetio Srbiju, ocenivši da je „tokom sedam godina, što nije dug period, Srbija napravila potpuni zaokret u vođenju ekonomije”. Tom prilikom Džang je ocenio i da su „niska inflacija i stabilan finansijski sektor značajna podrška zdravim javnim finansijama”, što je sada Odbor direktora i potvrdio.

(Podsećanja radi, Instrument za koordinaciju politike odobren je Republici Srbiji u julu 2018. na period od 30 meseci, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Ekonomski program Srbije koji je MMF podržao svojim Instrumentom ima za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranje novih radnih mesta i dalji rast životnog standarda naših građana.)

Kabinet guvernera