ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.12.2019.

Rezultati novembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima novembarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora i privrede za godinu dana unapred ostala su na nivou iz oktobra i iznose 2,0% kod finansijskog sektora i 1,6% kod privrede.

Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrednika takođe su nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu. Za novembar 2021. godine finansijski sektor očekuje inflaciju na nivou od 2,5%, a privrednici na nivou od 1,9%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije  u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera