ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

31.12.2019.

Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaćanja 2019 - 2024

Kao institucija odgovorna za nesmetano funkcionisanje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, Narodna banka Srbije je, u saradnji sa Svetskom bankom, pripremila radni dokument koji se odnosi na strategiju za mala plaćanja do 2024. Imajući u vidu već ostvarene rezultate koje je Narodna banka Srbije postigla u prethodnom periodu na razvoju inovativnih platnih usluga i podsticanju konkurencije na tržištu platnih usluga, ovaj dokument je izrađen u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom, uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (State Secretariat for Economic Affairs – SECO).

Mala plaćanja su izuzetno važna za svakodnevni život i rad, i obuhvataju svakodnevna plaćanja male vrednosti između fizičkih lica, kao i između fizičkih i pravnih lica i državnih institucija. 

Ovim dokumentom, koji je rezultat praćenja najnovijih trendova i nastojanja da se potrebe savremenog čoveka za plaćanjima male vrednosti zadovoljavaju u okviru modernog, sigurnog i efikasnog nacionalnog platnog sistema, dodatno se prepoznaje značaj tih plaćanja, pri čemu se posebno ističu principi na kojima plaćanja male vrednosti treba da počivaju i funkcionišu. Njegova izrada je samo jedna u nizu aktivnosti Narodne banke Srbije kojom se definišu strateške smernice koje će doprineti održavanju i daljem razvoju savremenog i inkluzivnog tržišta malih plaćanja u Srbiji, a koje će biti podržano sigurnom i efikasnom infrastrukturom za plaćanje.

Cilj je širenje spektra i dostupnosti platnih instrumenata i usluga svim korisnicima finansijskih usluga širom zemlje u skladu s njihovim potrebama. Takođe, cilj je i veći broj mesta za obavljanje svakodnevnih platnih transakcija u našoj zemlji, na pristupačan i ekonomičan način, uz rast finansijske inkluzije i razvoj digitalne ekonomije.

Ključne oblasti koje su pokrivene smernicama iz ovog dokumenta: i) transparentnost, efikasnost i zaštita potrošača; ii) finansijska infrastruktura; iii) pravni okvir; iv) konkurencija; v) upravljanje poslovnim procesima; i vi) nadzor.
U skladu sa utvrđenim planom za sprovođenje definisanih preporuka, Narodna banka Srbije će, u koordinaciji s drugim državnim institucijama i privatnim sektorom, podsticati i preduzimati dalje korake za ostvarivanje zacrtanih ciljeva u predviđenom vremenskom okviru, tj. do 2024. godine.

Strategiju možete preuzeti ovde.

Narodna banka Srbije