ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.01.2020.

Novu godinu započinjemo modernizacijom izveštavanja i usklađivanjem sa pozitivnom međunarodnom praksom

Narodna banka Srbije od 3. januara 2020. godine počinje sa objavljivanjem novog, modernijeg i za širu javnost prijemčivijeg izveštaja Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu . Na ovaj način nastojali smo da unapredimo, inoviramo i vizuelno poboljšamo izveštavanje o kretanjima na svetskom finansijskom tržištu, u skladu s pozitivnom međunarodnom praksom i nalik na najveće svetske finansijske institucije, a sve radi veće korisnosti za krajnje korisnike.

Takođe, radi usklađivanja sa uobičajenom praksom većine centralnih banaka u svetu, zadržavajući visok nivo transparentnosti u svom radu, Narodna banka Srbije će podatke o svojim aktivnostima na deviznom tržištu ubuduće objavljivati na mesečnom nivou redovnim saopštenjem o Stanju deviznih rezervi i kretanjima na međubankarskom deviznom tržištu. Time će javnosti biti obezbeđene potpune i tačne informacije o iznosima intervencija na deviznom tržištu, a mogućnost nepotpunog ili netačnog sabiranja i pogrešne interpretacije i izveštavanja biti svedena na najmanju moguću meru.

Napominjemo i to da pristup Narodne banke Srbije u praćenju kretanja na domaćem deviznom tržištu i sprovođenju deviznih intervencija ostaje nepromenjen, jer stabilnost nema alternativu. Narodna banka Srbije će nastaviti da prati i analizira sve relevantne faktore koji utiču na kretanja na domaćem deviznom tržištu i da, po potrebi, reaguje na obe strane, kupovinom ili prodajom deviza, radi ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara prema evru, kao i radi očuvanja stabilnosti cena i finansijskog sistema i održavanja adekvatnog nivoa deviznih rezervi.

Sektor za monetarne i devizne operacije