ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

03.01.2020.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u decembru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u decembru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 21,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,8 miliona, ili 18,3%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 17,2 miliona, ili 81,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 955.452, od čega je 780.765 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 174.687 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.976,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 41,3 milijarde dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 362,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 12.360 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 5.161 plaćanje, u vrednosti od 50.299.859,90 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera