ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

20.01.2020.

Rezultati decembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima decembarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5%).

Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora za godinu dana unapred ostala su na nivou iz novembra i iznose 2,0%, dok su očekivanja privrednika povećana u odnosu na novembar i iznose 1,9%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora snižena su u odnosu na novembar i iznose 2,3%, dok su očekivanja privrednika blago viša u odnosu na prethodni mesec i iznose 2,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije  u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera