ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

31.01.2020.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. godini industrijska proizvodnja porasla je za 0,3%, čemu je podjednako doprineo rast rudarstva, energetike i prerađivačke industrije. U decembru je zabeležen rast industrije od 8,3%, što je i njena najviša stopa rasta u 2019. godini. Posmatrano po sektorima, prerađivačka industrija je u decembru takođe zabeležila međugodišnji rast od 8,3%, uz pozitivan doprinos 20 od 24 oblasti. Pored toga, međugodišnji rast u decembru beleže i sektori rudarstva i energetike od 9,6% i 7,5%, respektivno.

Zaključno sa 2019. godinom, u prethodnom petogodišnjem periodu proizvodnja prerađivačke industrije porasla je za više od 20%. Istovremeno, njen izvoz povećan je za 60%, pri čemu je izvoz rastao u svim njenim oblastima.

Realni promet u trgovini na malo u 2019. godini porastao je za 9,7%, dok je realni rast, posmatrano samo u decembru, iznosio 13,1%. U prethodnih pet godina, rast realnog prometa iznosio je gotovo 30%, pri čemu je ovakvim kretanjima u najvećoj meri doprineo rast zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz robe izražen u evrima na nivou godine povećan je za 7,7%, dok je rast uvoza iznosio 8,9%. Rast uvoza je tokom 2019, kao i u prethodne dve godine u kojima traje novi investicioni ciklus, bio u najvećoj meri opredeljen rastom uvoza opreme za potrebe investicija i sirovina za industriju.

Kabinet guvernera