ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

04.02.2020.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za januar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 16,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,4 miliona, ili 20,2%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 13,4 miliona, ili 79,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 838.948, od čega je 669.534 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 169.414 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.304,1 milijardu dinara, a vrednost prometa u kliringu 33,3 milijarde dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 365,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.190 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 3.413 plaćanja, u vrednosti od 41.884.703,87 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera