ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.03.2020.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u januaru zabeležila je rast od 6,3% međugodišnje. Tome je u najvećoj meri doprineo rast sektora prerađivačke industrije od 7,2%, a u nešto manjoj meri i sektora rudarstva i energetike. Posmatrano na mesečnom nivou, industrijska proizvodnja u januaru je u odnosu na decembar porasla za 2,4%, desezonirano.

Prerađivačka industrija je ostvarila mesečni rast od 3,1% desezonirano, pri čemu je rast zabeležen u 16 od 24 oblasti. Najveći doprinos potekao je od proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića, električne opreme i građevinskog materijala.

Promet u trgovini na malo u januaru je u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležio realni rast od 10,9%.

U januaru je zabeležen i međugodišnji rast dolazaka turista za 24,2% i njihovih noćenja za 25,1%. Od toga, broj noćenja stranih turista veći je za 28,7%, dok su noćenja domaćih turista veća za 22,5%.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti se u četvrtom tromesečju 2019. zadržala na jednocifrenom nivou i iznosila je 9,7%, pri čemu je za čak 3,2 procentna poena niža nego u četvrtom tromesečju 2018. Pored toga, stopa zaposlenosti se našla na rekordnom nivou od 49,7%, što je za 2,3 procentna poena više nego u istom periodu prethodne godine.

Kabinet guvernera