ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

06.03.2020.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za februar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 19 radnih dana, realizovana su 18,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 21,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,4 miliona, ili 78,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 964.209, od čega je 757.817 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 206.392 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.728,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,2 milijarde dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 354,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 10.605 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.470 plaćanja, u vrednosti od 42.697.460,16 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera