ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

26.02.2014.

Banke mogu efikasno i bez troškova da smanje kamate na prekoračenja po tekućem računu – Izjava guvernera Jorgovanke Tabaković

U zajedničkom interesu svih učesnika na bankarskom tržištu, Narodna banka Srbije ukazala je na potrebu i značaj sniženja kamata na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu. Kako bismo bankama maksimalno olakšali proceduru da snize cenu ove usluge, predložili smo način kako da to urade efikasno, u skladu sa zakonom i bez dodatnih troškova.

Banke će, pribavljanjem pismene saglasnosti korisnika računa, umanjiti nominalnu stopu, koja je kao obavezni element ugovorena kao fiksna po ugovoru o dozvoljenom prekoračenju računa. Dakle, ne postoji obaveza da banka i korisnik zaključuju aneks ugovora.

S obzirom na to da već ima zakonsku obavezu da najmanje jednom mesečno korisniku s kojim je zaključila ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, dostavlja obaveštenje – izvod o svim promenama na njegovom računu, banka može istovremeno da zatraži i saglasnost za nameravano smanjenje nominalne kamatne stope po ugovoru o dozvoljenom prekoračenju računa. Na taj način banka se ne izlaže dodatnim troškovima slanja izjave o saglasnosti korisniku.

Naime, saglasnost može biti pribavljena tako što će banka, uz obaveštenje – izvod o svim promenama na računu, dostaviti korisniku i obrazac pismene saglasnosti, koju korisnik treba da potpiše i vrati banci, ili će ga u samom obaveštenju – izvodu o svim promenama na računu, obavestiti da je potrebno da lično dođe u filijalu i da pismenu saglasnost za smanjenje nominalne kamatne stope po ugovoru o dozvoljenom prekoračenju računa.

Pored toga, treba imati u vidu da banke određeni broj ovih obaveštenja – izvode o svim promenama na računu šalju korisnicima elektronskim putem (ako je tako ugovoreno). Takođe, i u tim slučajevima banke neće imati dodatne troškove obezbeđivanja te pismene saglasnosti, jer će to učiniti jednim imejlom.

Napominjemo da se ugovori o dozvoljenom prekoračenju računa uglavnom zaključuju sa određenim rokom, odnosno na godinu dana, i da se svakodnevno veliki broj ugovora, zbog isteka roka važnosti, obnavlja, što znači da korisnik treba da dođe u svoju matičnu filijalu i zaključi novi ugovor. To je ujedno prilika da se bez dodatnih troškova sprovede odluka banke o smanjenju nominalne kamatne stope po tim ugovorima.

Kabinet guvernera