ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

27.09.2016.

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu za novembarski ispitni rok

Stručni ispit za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i poslovanju tog fonda, biće održan u petak 4. novembra 2016. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd sa početkom u 12,00 časova.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 31. oktobra 2016. godine.  Zainteresovana lica treba da se prijave za polaganje stručnog ispita preko internet stranice Narodne banke Srbije internet stranice Narodne banke Srbije.

Naknada za polaganje ispita za sticanje dozvole za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu u iznosu od 3.000 dinara se ulaćuje na račun Narodne banke Srbije br. 980- 21-70, poziv na broj 9-060041-JMBG.

Spisak kandidata će biti objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije po obradi prijava.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja na telefon: 011/333-8779, 333-8528 i 333-8212.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja