ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

07.12.2015.

Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

U okviru Narodne banke Srbije pripremljen je Nacrt zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu (Nacrt) kojim bi se unapredila zaštita korisnika finansijskih usluga u Republici Srbiji u vezi s pružanjem ovih usluga preko interneta, imejl komunikacijom, poštom ili korišćenjem drugih sredstava komunikacije na daljinu.

S obzirom na to da korišćenje savremenih tehnologija pri pružanju finansijskih usluga predstavlja jedan od važnih činilaca koji utiče na dalji razvoj finansijskog tržišta, kao i da korišćenje ovih tehnologija nalaže propisivanje dodatnih pravila kako bi korisnici finansijskih usluga bili na najbolji mogući način informisani i zaštićeni, uređivanje ove oblasti je od posebnog značaja kako za korisnike ovih usluga, tako i za finansijske institucije.

Ovim nacrtom uređeni su pravo na informisanje korisnika finansijskih usluga u predugovornoj fazi i nakon zaključenja ugovora, pravo na odustanak od ugovora na daljinu (po pravilu, u roku od 14 dana), pravo na raskid tog ugovora, pravo na zaštitu od usluga koje nisu tražene i druga prava korisnika finansijskih usluga pri ugovaranju na daljinu, kao i ostvarivanje zaštite prava i interesa tih korisnika i nadzor nad primenom odredaba ovog zakona. Nacrt se odnosi na bankarske usluge, usluge osiguranja, usluge u vezi s dobrovoljnim penzijskim fondovima, platne usluge, usluge izdavanja elektronskog novca, finansijske pogodbe, kao i za investicione usluge.

Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu izvršilo bi se i usklađivanje s propisima EU u ovoj oblasti, pre svega sa Direktivom 2002/65/EU.

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da u okviru javne rasprave dostave svoje sugestije i primedbe na nacrt navedenog zakona do 21. decembra 2015. godine, na imejl adresu: kabinet@nbs.rs.

Kabinet guvernera