ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

28.04.2016.

Bitkoin neće zameniti evro, niti bilo koju drugu valutu

Pojedini svetski mediji objavili su da je jedna platforma za trgovanje bitkoinom dobila licencu platne institucije u Luksemburgu. Zbog pogrešnih tumačenja koja su se ovih dana pojavila u javnosti i mogu dovesti građane u zabludu, Narodna banka Srbije skreće pažnju da je reč samo o licenci za pružanje platnih usluga, a ne o bilo kakvom priznanju bitkoina kao valute ravnopravne s drugim valutama (jer on u svojoj osnovi i nije valuta). Drugim rečima, ni u kom slučaju se ne može govoriti o tome da će bitkoin zameniti evro ili bilo koju drugu valutu, kako su glasili pojedini medijski navodi proteklih dana.

Ulaganje u bitkoin ili druge takozvane „virtuelne valute“, s obzirom na to da ih ne izdaju centralne banke i ne garantuju za njihovu vrednost, predstavlja rizik i može dovesti do finansijskih gubitaka. Svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi s „virtuelnim valutama“ čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti, ali i rizike u pogledu usklađenosti s propisima kojima se uređuje devizno poslovanje, poreskim propisima, propisima iz oblasti trgovine i dr.

O pitanju mogućnosti plaćanja bitkoinom u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije je još 2. oktobra 2014. godine izdala saopštenje kojim je u okviru svoje nadležnosti upozorila javnost na rizike upotrebe bitkoina.

Napominjemo da je, prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije, dinar novčana jedinica Republike Srbije i da se sve novčane obaveze iz poslova zaključenih u Republici Srbiji izražavaju u dinarima i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na dinar, osim ako nekim zakonom nije drukčije određeno.

Zakonom o deviznom poslovanju propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji vrši u dinarima, a izuzetno se može vršiti i u devizama u slučajevima koji su propisani ovim zakonom. U skladu s navedenim, eventualna kupovina bitkoina deviznim sredstvima ne bi bila u skladu s propisima kojima se uređuje devizno poslovanje. Pored toga, Zakonom o deviznom poslovanju menjački poslovi su definisani kao poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Takođe, Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu utvrđeno je da banke i ovlašćeni menjači mogu kupovati i prodavati efektivni strani novac samo u valutama koje su navedene u toj odluci.

Upotreba takozvanih „kripto valuta“ u našoj zemlji još ne predstavlja značajnu pojavu u pogledu rasprostranjenosti, ali Narodna banka Srbije prati dešavanja na globalnom nivou, kao i pojave u našoj zemlji. Treba imati u vidu i činjenicu da se „kripto valute“ sagledavaju i kroz kontekst aktuelnih svetskih bezbednosnih okolnosti, ali i mogućih drugih vrsta zloupotreba (finansiranje kriminalnih aktivnosti, pranje novca, i sl.) zbog jedne od njihovih osnovnih karakteristika – anonimnosti. U skladu sa svim tim, Narodna banka Srbije, u saradnji s drugim državnim organima, razmatraće i u narednom periodu potrebu za regulatornim ili drugim odgovorom u našem ekonomskom sistemu.

Kabinet guvernera