Подносилац захтева - правно лице
Матични број*:
ПИБ:
Назив:
Контакт особа:
Име*:
Презиме*:
Место и општина*:
Адреса*:
Телефон*:
Начин доставе*:
Електронска пошта:
Овим захтевом траже се подаци за правно лице или предузетника
Матични број*:
ПИБ:
Назив:
Спецификација потврда које се траже
1.Потврда којом се потврђује да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати
2.Потврда о данима блокаде
Датум од:
Датум до:
3.Потврда о редоследу наплате одређеног налога блокаде
Број решења:
4.Потврда о укупном износу неизвршених основа и налога у принудној наплати
5.Потврда о евидентираним неизвршеним основима и налозима у принудној наплати (списак свих неизвршених решења и налога)
6.Потврда о извршеној принудној наплати основа и налога
7.Потврда о извршеном решењу
Број решења:
8.Потврда о извршењу менице
Број менице:
9.Потврда о евидентираним неизвршеним основама и налозима у принудној наплати за дужнике у стечају
Унесите приказани код*:
Покушајте с другим кодом

Сва поља означена звездицом (*) су обавезна.

Напомена: По пријему захтева биће вам достављено обавештење за уплату накнаде за услуге Принудне наплате. Уплату накнаде извршите искључиво с позивом на број одобрења из ОБАВЕШТЕЊА одмах, а најкасније у року од три дана. Обавештење и рачун важе без печата и потписа.