Upit u Registar vrši se izborom naziva donosioca iz padajućeg menija za donosioce: sud, poreska uprava, carina, izvršitelj, ostala rešenja i unosom obaveznih podataka o broju rešenja i matičnom broju dužnika.Kod unosa broja rešenja, potrebno je uneti najmanje tri broja iz broja rešenja, i to kontinuirano bez praznih mesta, crta, slova i specijalnih znakova.
Matični broj dužnika ili JB KJS je obavezan podatak za unos.
Upitom se dobijaju podaci o primljenim, vraćenim, odloženim i obustavljenim rešenjima koja su primljena u prinudnu naplatu u periodu od 14. 5. 2005. zaključno s danom koji prethodi danu upita. Podaci o rešenjima primljenim pre navedenog datuma, rešenjima o privremenim merama, kao i podaci o rešenjima za dužnike u stečaju, mogu se dobiti slanjem zahteva na obrascu (PN ZAHTEV 1a) na imejl adresu: zahtevzapotvrde@nbs.rsPodaci o primljenim rešenjima kao i o datumu izvršenja rešenja koje na osnovu ovog upita dobijete su zvanični podaci.Podatke o redosledu naplate rešenja i ukupnom iznosu blokade dužnika do tog rešenja u vidu potvrde izdaje Odeljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga - Kragujevcu (link).