Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati

- -
Pretraživanje podataka o dužnicima vrši se preko broja računa, matičnog broja ili poreskog broja.
Preko ovog upita ne mogu se dobiti podaci za sindikate, kućne savete, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve, pa je za te svrhe potrebno da se obratite nadležnim organizacionim jedinicama prinudne naplate u Beogradu i Kragujevcu.

Baza podataka koja se koristi za potrebe ovog upita, a koja se odnosi na identifikaciju dužnika, formirana je na osnovu podataka o registrovanom poslovnom imenu, odnosno nazivu dužnika kod Agencije za privredne registre, ili naziva koje su banke dostavile u Jedinstveni registar računa Narodne banke Srbije za dužnike registrovane kod ostalih nadležnih registarskih organa.