Pretraživanje jedinstvenog registra računa

Račun: - -
Matični broj:
Poreski broj:
Naziv korisnika računa:
Mesto:
Tip računa:
Rezident:
   
Broj rezultata pretrage je ograničen na 100!

Uputstvo za korišćenje upita
 

Podatke koji se vode u Jedinstvenom registru računa za pravna lica i preduzetnike - banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije u skladu sa Uputstvom za elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije o vođenju jedinstvenog registra računa od 25.09.2015. godine.

Pretraga podataka o računima za sindikate, skupštine stanara, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve, najjednostavnija i najbrža je preko poreskog broja.