Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati

Datum: 31.05.2020, 06:58:33

KRITERIJUMI ZA PRETRAŽIVANJE:
Poreski broj:111172934"
Traženi dužnik nije evidentiran u prinudnoj naplati.

Ukupan iznos blokade (bez kamate) ažurira se od 9 do 17 časova svakog radnog dana na sat vremena.Podaci o broju dana blokade i periodima blokade se daju za period od pet godina unazad računajući od dana upita. Podaci su zvanični i mogu se koristiti za službene potrebe bez podnošenja zahteva da izdavanje potvrde. Podatke o ukupnom broju dana i svim periodima blokade dužnika izdaje u vidu potvrde Odeljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga u Kragujevcu , na osnovu podnetog zahteva putem linka na stranici Potvrde i ostali podaci na zahtev stranaka. Primedbe na objavljene podatke za dužnika stranke mogu uputiti na telefone Prinudne naplate: (011) 333-8373, 333-8374, 333-8376 i 333-8379.

Klikom na matični broj dobijaju se podaci o dužniku iz RIR-a.