Pravni okvir

Sledeći strateško opredeljenje Republike Srbije koji se odnosi na proces pridruživanja Evropskoj uniji, Narodna banka Srbije je pripremila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila u februaru 2015. godine, a počeo je da se primenjuje 1. aprila 2015. godine. Ovim zakonom izvršeno je usklađivanje pravnog okvira iz oblasti restrukturiranja banaka sa Direktivom 2014/59/EU o utvrđivanju okvira za oporavak i restrukturiranje kreditnih institucija i investicionih društava i njime je uspostavljen celovit pravni okvir za restrukturiranje banaka, čiji je osnovni cilj da se upotreba budžetskih i drugih javnih sredstava u cilju očuvanja finansijske stabilnosti svede na najmanju moguću meru.

U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim u Zakonu o bankama, Narodna banka Srbije usvojila je niz podzakonskih propisa za sprovođenje odredaba tog zakona.