Implementacija Solventnosti II u Srbiji

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je na sednici održanoj 7. jula 2016. godine Strategiju za implementaciju Solventnosti II u Republici Srbiji, koja je 2018. godine izmenjena i dopunjena u skladu sa rezultatima treće revizije Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. Uzimajući u obzir da je usvojena nova metodologija proširenja Evropske unije, kao i reviziju Solventnosti II čije okončanje se očekuje u toku 2021. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 13. maja 2021. godine usvojio izmene i dopune Strategije za implementaciju Solventnosti II u Republici Srbiji. Imajući u vidu značaj i kompleksnost implementacije Solventnosti II, Strategija će biti predmet redovnog preispitivanja i po potrebi će se menjati i dopunjavati u skladu sa novim okolnostima i izazovima.

Nova Direktiva Solventnost II (Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance) zamenjuje 14 direktiva okvira Solventnost I i uvodi režim maksimalne harmonizacije čime se obezbeđuje veća konvergencija unutrašnjeg tržišta usluga osiguranja u Evropskoj uniji.

Solventnost II zasniva se na tri stuba:

  1. Kvantitativni zahtevi,
  2. Kvalitativni zahtevi,
  3. Transparentnost.

U skladu sa procesom pristupanja Evropskoj uniji planira se fazna implementacija Solventnosti II u Srbiji zasnovana na nivou uklađenosti koji je do sada postignut (Zakonom o osiguranju koji je u primeni od 2015. godine, implementirani su kvalitativni zahtevi drugog stuba Solventnosti II), očekivanom razvoju sektora osiguranja u Srbiji i analizi efekata implementacije Solventnosti II na domaće tržište osiguranja.

Strategija za implementaciju Solventnosti II u Republici Srbiji Novo

Direktiva Solventnost II je, nakon višegodišnjeg prelaznog perioda potrebnog za prilagođavanje novim regulatornim zahtevima, u Evropskoj uniji počela da se primenjuje 1. januara 2016. godine. Solventnost II zamenjuje 14 direktiva okvira Solventnost I i uvodi režim maksimalne harmonizacije, čime se obezbeđuje veća konvergencija unutrašnjeg tržišta usluga osiguranja u Evropskoj uniji.

Solventnošću II predviđeno je da Evropska komisija donosi delegirane akte i mere za njeno sprovođenje koji imaju neposrednu primenu u državama članicama Evropske unije i obezbeđuju potpuno usaglašavanje s pravilima kojima se uređuje delatnost osiguranja. Evropska komisija, na predlog Evropskog tela za osiguranje i profesionalne penzije (EIOPA), usvaja tehničke standarde.

EIOPA donosi smernice kojima se obezbeđuje konzistentna primena pravila i saradnja između država članica. One nisu obavezujuće, s tim što su države članice dužne da obrazlože razloge zbog kojih ne postupaju u skladu s tim smernicama.