24.09.2020.

Novi rekord u broju plaćanja u IPS NBS, u RTGS NBS i kliring NBS sistemu

U ponedeljak, 21. 9. 2020. godine, zabeležen je rekordan broj plaćanja i u IPS NBS, i u RTGS NBS, i u kliring NBS sistemu od početka njihovog rada. U RTGS NBS i kliring NBS sistemu 21. 9. 2020. godine realizovano je 1.729.931 plaćanje, što predstavlja novi rekordan dnevni broj realizovanih transakcija od početka rada navedenih sistema. U IPS NBS sistemu Narodne banke Srbije, navedenog dana realizovano je 142.769 plaćanja, što takođe predstavlja novi rekordan dnevni broj realizovanih transakcija od početka rada ovog sistema. IPS NBS sistem s radom je počeo 22. oktobra 2018. godine i od početka svog rada beleži uspeh, koji se najviše odslikava u rastu broja i vrednosti transakcija. Nakon Republike Srbije, u novembru 2018. godine Evropska centralna banka uspostavila je panevropski instant platni sistem (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS), dok Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država trenutno rade na razvoju svog sistema za instant plaćanja pod nazivom FedNow Service.

Sektor za platni sistem