25.08.2022.

Upitnik o informacionom sistemu – 2022

Narodna banka Srbije od 2012. godine sprovodi upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije. Upitnik je metodološki usklađen sa Odlukom o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije ( „Službeni glasnik RS”, br. 23/2013, 113/2013, 2/2017, 88/2019 i 37/2021) i sadrži pitanja koja obuhvataju informacije o primeni savremenih tehnologija. Upitnik o informacionom sistemu omogućava uvid u postojeće stanje i proces upravljanja informacionim sistemom svake pojedinačne finansijske institucije.

Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije namenjen je bankama, društvima za osiguranje, društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaocima finansijskog lizinga, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnom poštanskom operatoru u delu poslovanja koji se odnosi na pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca.

Upitnik o informacionom sistemu izrađen je kao MS Excel fajl i potrebno je da bude elektronski potpisan korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
 
Popunjen i potpisan upitnik, s pridruženim dokumentima (embeded) u okviru istog eksel fajla, dostavlja se elektronskim putem najkasnije do 15. septembra 2022. godine. Banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i javni poštanski operater popunjen upitnik dostavljaju na SFTP server za razmenu podataka Narodne banke Srbije, a platne institucije i institucije elektronskog novca na Centar za razmenu podataka dostupnog preko internet stranice Narodne banke Srbije.
 
Preuzmite Upitnik o informacionom sistemu za 2022. godinu

Centar za superviziju informacionih sistema