30.09.2020.

Upitnik o informacionom sistemu za 2020

Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije namenjen je bankama, društvima za osiguranje, društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima davaocima finansijskog lizinga, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnom poštanskom operatoru u delu poslovanja koji se odnosi na pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektronskog novca.

Finansijska institucija je dužna da odredi člana najvišeg rukovodstva koji će biti odgovoran za popunjavanje upitnika i koji će potvrditi tačnost i potpunost svih pruženih informacija. Potrebno je da upitnik (MS Excel fajl) bude elektronski potpisan korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Popunjen upitnik, sa pridruženim dokumentima (embeded) u okviru istog eksel fajla, dostavlja se elektronskim putem najkasnije do 14. oktobra 2020. godine. Banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i javni poštanski operator popunjen upitnik dostavljaju na SFTP server za razmenu podataka Narodne banke Srbije, a platne institucije i institucije elektronskog novca na Centar za razmenu podataka dostupnog preko internet stranice Narodne banke Srbije

Preuzmite Upitnik o informacionom sistemu za 2020. godinu

Centar za superviziju informacionih sistema