02.10.2020.

Rad IPS NBS sistema za septembar 2020.

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365,  za 30 dana u septembru realizovano je 2.221.397.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 74.047 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 19,9 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 665,0 miliona dinara.

Sektor za platni sistem