02.10.2020.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za septembar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 20,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,7 miliona, ili 18,4%, čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 16,3 miliona, ili 81,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 907.892, od čega je 741.147 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 166.745 prosečan broj plaćanja u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 10.514,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliring sistemu 41,0 milijardi dinara, ili 0,4% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 477,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 12.210 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 3.245 plaćanja, u vrednosti od 47.190.750,73 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera