09.10.2020.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u septembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju septembra iznosile su 13.030,3 miliona evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 136 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju septembra iznosile su 10.776,3 miliona evra.

Na kraju septembra bruto devizne rezerve bile su za 338,8 miliona evra niže nego na kraju prethodnog meseca, što je u najvećoj meri rezultat delovanja dva faktora – plaćanja deviznih obaveza države (neto 212,0 miliona evra), kao i aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu prodajom deviza (150,0 miliona evra), radi nastavka obezbeđenja finansijske stabilnosti, odnosno ublažavanja efekata krize izazvane virusom korona na domaću ekonomiju. Neto prilivi u devizne rezerve tokom septembra ostvareni su po osnovu efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka i drugim osnovima (ukupno neto 17,2 miliona evra), a ostvaren je i pozitivan neto tržišni efekat (6,0 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u septembru iznosio je 410,4 miliona evra i bio je za 48 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih devet meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.821,6 miliona evra.

U septembru, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u septembru neto prodala 120 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, a u uslovima znatno pojačane globalne neizvesnosti usled krize izazvane pandemijom, neto prodala 1.635 miliona evra.

Kabinet guvernera