09.10.2020.

Trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala tokom krize izazvane pandemijom virusa korona

Komitet Manival, stručno nadzorno telo Saveta Evrope čiji je zadatak procena usklađenosti nacionalnih sistema s međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, procena efikasnosti njihove primene i davanje preporuka državama članicama radi neophodnog unapređenja njihovih sistema, pripremio je izveštaj pod naslovom Trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala tokom krize izazvane pandemijom virusa korona.

Navedenim izveštajem obuhvaćene su potencijalne pretnje, rizici, slabosti i izazovi s kojima se suočavaju države članice Manivala u vreme pandemije izazvane virusom korona, primeri najboljih praksi i mera do kojih se analizom trendova došlo, kao i preporuke za postupanje, a sve kako bi se državama članicama pomoglo u primeni što efikasnijeg odgovora na novonastale okolnosti.

Cilj ovog izveštaja jeste da se članicama Manivala i učesnicima u nacionalnim sistemima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – i državnim institucijama, i obveznicima – pruži pregled:

  • negativnih uticaja krize na sisteme za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma,
  • mera koje su države članice preduzele kao odgovor na ove uticaje,
  • preporuka koje države članice i obveznici mogu primeniti radi ublažavanja negativnih uticaja. 

Za više informacija, navedenom izveštaju možete pristupiti putem sledećeg linka:

Takođe, za finansijske institucije koje su pod nadzorom Narodne banke Srbije i druge učesnike u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma značajan je dokument koji je u maju objavio FATF (Financial Action Task Force), globalno stručno nadzorno telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a kome možete pristupiti putem sledećeg linka:

Centar za posebnu kontrolu - AML