12.10.2020.

Kretanje inflacije u septembru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je nastavila kretanje u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije i u septembru je iznosila 1,8%, što je blizu njenog nivoa iz avgusta.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u septembru snižene za 0,5%, pri čemu su na mesečni pad cena najviše uticale sezonski niže cene turističkih paket-aranžmana, kao i niže cene povrća.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) nastavila je stabilno kretanje i u septembru je iznosila 1,7% međugodišnje.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu ostati niska i stabilna.

Kabinet guvernera