13.10.2020.

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad omogućila svojim korisnicima instant plaćanje na prodajnim mestima, kao i plaćanje računa putem NBS IPS QR koda

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Vojvođanska banka ad Novi Sad omogućila je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) izvršavanje instant plaćanja na prodajnim mestima putem unapređene aplikacije za mobilno bankarstvo, kao i plaćanje računa na kojima je pripremljen NBS IPS QR kôd. Prema obaveštenju Vojvođanske banke ad Novi Sad, više informacija o instant plaćanju može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke.

Sektor za platni sistem