30.10.2020.

Narodna banka Srbije obeležava Svetsku nedelju štednje

Narodna banka Srbije tradicionalno obeležava Svetsku nedelju štednje, koja traje od 31. oktobra do 6. novembra.

Uz uvažavanje neophodnih mera zaštite javnog zdravlja u uslovima pandemije virusa korona, u sklopu ovogodišnjeg programa, 5. i 6. novembra planirana je realizacija radionica „Dinar – naš novac”, „Falsifikati” i „Znamenite ličnosti na novčanicama” u Trgovinsko-ugostiteljskoj školi u Leskovcu.

Učenici drugog i trećeg razreda ove škole imaće priliku da se bliže upoznaju sa istorijatom falsifikovanja novčanica i kovanog novca. Posebna pažnja biće posvećena istorijatu krivotvorenja novca na našim prostorima, zaštitnim elementima novčanica dinara, evra i dolara, kao i odlikama falsifikata tih novčanica.

Takođe, učenici će saznati nešto više o znamenitim ličnostima na dinarskim novčanicama (od 1884. godine do danas), o svakoj pojedinačnoj novčanici na kojoj se nalazi ličnost značajna za našu kulturno-istorijsku baštinu, uz opis novčanice i osvrt na život i delo ličnosti predstavljene na njoj.

Nakon realizacije, video-zapis s radionica biće dostupan na poddomenu Centar za posetioce Narodne banke Srbije: www.centarzaposetioce.nbs.rs.

Na pomenutoj internet stranici dostupni su i video-sadržaji o ciljevima i funkcijama Narodne banke Srbije, istorijatu zgrade Banke, kao i o Centru za posetioce.

Centar za posetioce