02.11.2020.

Rad IPS NBS sistema za oktobar

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u oktobru realizovane su 2.320.653 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 74.860, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 20,9 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 674,2 miliona dinara.

Sektor za platni sistem