02.11.2020.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za oktobar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,7 miliona, ili 18,6%, čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 16,2 miliona, ili 81,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 903.828, od čega je 736.084 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 167.744 prosečan broj plaćanja u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.167,9 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliring sistemu 42,3 milijarde dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 371,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliring sistemu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 12.330 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.377 plaćanja, u vrednosti od 45.350.258,57 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera