12.11.2020.

Kretanje inflacije u oktobru 2020.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je u oktobru ostala na nivou iz septembra od 1,8%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u oktobru povećane za 0,1%, pri čemu su na mesečni rast cena najviše uticale cene odeće i obuće, povrća i prerađene hrane. U suprotnom smeru najviše su delovale sezonski niže cene voća i pojeftinjenje naftnih derivata.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) je nastavila stabilno kretanje i u oktobru je iznosila 1,9% međugodišnje.

Detaljnija analiza faktora koji su uticali na kretanje inflacije, kao i najnovije projekcije Narodne banke Srbije za naredni period, biće objavljeni u novembarskom Izveštaju o inflaciji u sredu 18. novembra 2020.

Kabinet guvernera