13.11.2020.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju oktobra, iznosile 13,1 milijardu evra, što je 19,8 miliona evra više u odnosu na septembar. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 137 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju oktobra iznosile su 10,7 milijardi evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije u oktobru ostvareno je u ambijentu u kojem je država dodatno smanjila svoje devizne obaveze (ukupno neto 103,2 miliona evra), po osnovu deviznih kredita i hartija od vrednosti.
Na povećanje deviznih rezervi u oktobru uticali su prilivi po osnovu efikasnog upravljanja deviznim rezervama, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka, donacija i drugim osnovima (ukupno neto 195,6 miliona evra).

Pored toga, pozitivan efekat na devizne rezerve u oktobru imali su i tržišni faktori (ukupno neto 27,4 miliona evra). Navedeni prilivi u devizne rezerve bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu pomenutog neto razduženja države po deviznim kreditima i hartijama od vrednosti i nastavka aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu prodajom deviza (100,0 miliona evra), radi obezbeđenja finansijske stabilnosti, odnosno ublažavanja efekata korona-krize na domaću ekonomiju.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru iznosio je 492,2 miliona evra i bio je za 81,8 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih deset meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 5.313,8 miliona evra.

U oktobru, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u oktobru neto prodala 100 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, a u uslovima znatno pojačane globalne neizvesnosti usled krize izazvane pandemijom, neto prodala 1.735 miliona evra.

Kabinet guvernera