20.11.2020.

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković učestvovala na 30. Evropskom bankarskom kongresu u Frankfurtu

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković učestvovala je danas putem video-konferencije na 30. Evropskom bankarskom kongresu u Frankfurtu (Frankfurt European Banking Congress – EBC), u organizaciji Evropske finansijske grupe (Dfv Euro Finance Group – EFG).

„Prioriteti guvernera centralnih banaka su poznati i nepromenjeni. Na nama je da nastavimo da radimo na očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti, uz adekvatnu koordinaciju mera monetarne i makroprudencijalne politike, kojima se ublažavaju negativne posledice različitih rizika. Na nama je i da podržimo naše države da svojim građanima i privredi obezbede i očuvaju neophodne uslove za održive modele rasta, jer su oni osnov očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mesta.

Zahvaljujući jednom od najizdašnijih i najbrže donetih ekonomskih paketa među zemljama u razvoju, u Srbiji smo uspeli da ograničimo negativne efekte krize, da sačuvamo proizvodne kapacitete i radna mesta, kao i da omogućimo pun oporavak već sledeće godine. I u pogledu inovacija Srbija je spremna i ume da pravi velike korake. Doneli smo sveobuhvatnu strategiju digitalizacije i naš cilj je da dalje jačamo startap sektor, koji će imati sve važniju ulogu u budućem privrednom razvoju. Već sada sektor za informaciono-komunikacione tehnologije u Srbiji ubrzano raste, što potvrđuje i podatak da je nivo izvoza ovih usluga u 2019. bio za blizu 400% viši nego 2012. godine, a njihovo učešće u ukupnom izvozu usluga u tom periodu povećano je sa oko 12% na oko 21%. I u narednom periodu ostajemo otvoreni da podržimo sve razvojne potencijale, a nije ih malo. Na nama je i da pažljivo sagledavamo rizike savremenog poslovanja i da uvek imamo u vidu čoveka i njegovo dobro. Naš posao se nikad ne završava”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Evropski bankarski kongres predstavlja jedan od najuticajnijih kongresa u oblasti bankarstva i finansija u Evropi, čija je ovogodišnja tema bila „Putem novog, održivog modela privrednog rasta”. Učesnici su, u okviru tri sesije, analizirali i diskutovali o sveobuhvatnoj ulozi finansija, novom modelu privrednog rasta i njegovim mikro i makro posledicama, kao i o klimatskim promenama u pogledu uloge monetarne politike i fiskalne i finansijske stabilnosti. Među učesnicima na ovom kongresu bili su i gđa Kristin Lagard, predsednik Evropske centralne banke, g. Luiz Avazo Pereira da Silva, zamenik generalnog direktora Banke za međunarodna poravnanja, g. Jens Vajdman, predsednik centralne banke Nemačke i drugi.

Kabinet guvernera