23.11.2020.

Jorgovanka Tabaković: Najveći uspeh Srbije na međunarodnom tržištu do sada

Nova cena finansiranja Srbije iznosi 1,066%! Republika Srbija je danas na međunarodnom finansijskom tržištu emitovala desetogodišnju evroobveznicu u iznosu od 1,2 milijarde američkih dolara, po kuponskoj stopi od 2,125% i stopi prinosa od 2,35%. To su najniže kamatne stope do sada, odnosno najbolji uslovi koje je naša država postigla za finansiranje u dolarima. Istovremeno, radi zaštite javnog duga od deviznog rizika, odnosno od volatilnosti u kretanju kursa evra prema američkom dolaru, Republika Srbija je putem svop transakcije prvi put izvršila hedžing, čime je zamenila obaveze po osnovu ove evroobveznice iz dolara u evro i time ostvarila defakto kuponsku stopu za finansiranje u evrima od 1,066%. Ovo je najniža stopa finansiranja naše zemlje ikada zabeležena – iako ostvarena u periodu globalne krize, niža je čak i od kuponske stope koju je Srbija ostvarila prošle godine (1,50%).

„Današnja transakcija je još jedna potvrda da međunarodni ulagači našu zemlju prepoznaju kao sigurno mesto za investicije. Svaki izlazak na međunarodno tržište predstavlja proveru poverenja investitora u održivost makroekonomske stabilnosti, što je danas od posebne važnosti jer je to poverenje stečeno u uslovima kada se svetska ekonomija suočava s najvećim izazovom još od Velike depresije”, ističe guverner Jorgovanka Tabaković.

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija prethodno su uspešno završile sve razgovore s međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je tokom današnje aukcije još jednom postignuta ogromna tražnja investitora za srpskim obveznicama. Tražnja je bila višestruko veća od emitovane 1,2 milijarde dolara (premašila je iznos od 6 milijardi dolara), pri čemu je interesovanje pokazalo preko 200 uglednih investitora iz celog sveta. Tako visoka zainteresovanost za srpske obveznice omogućila je da se stopa prinosa tokom aukcije znatno smanji u poređenju sa inicijalnim uslovima (za čak 40 baznih poena).

Najveći deo sredstava prikupljenih današnjom transakcijom (u iznosu od 900 miliona dolara) biće iskorišćen za prevremenu otplatu značajnog dela preostalog duga po osnovu skupih dolarskih evroobveznica emitovanih 2011. godine (po visokoj stopi prinosa od 7,50%). „Na ovaj način naša zemlja je na međunarodnom tržištu još jednom uspela da zameni skupi dolarski dug jeftinijim. Postignuta kamatna stopa je najniža koju je Srbija do sada ostvarila na međunarodnom finansijskom tržištu i višestruko niža od kamatne stope ostvarene prilikom prethodne emisije desetogodišnje evroobveznice u dolarima 2011. godine. To je ujedno i potvrda da je Srbija svoju ekonomiju u potpunosti pozitivno transformisala, ovu krizu dočekala spremno, kao i da odlučno nastoji da poslednje ostatke neodgovornog ponašanja iz prošlosti i skupog zaduživanja u potpunosti zameni racionalnim i odgovornim odnosom prema svom narodu. Navedeni uspeh Srbiju svrstava među zemlje čiji je kreditni rejting investicionog ranga, što bi, da nije krize, zvanično i potvrdile rejting agencije”, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Pored činjenice da su postignuti najbolji uslovi finansiranja, da je prvi put do sada realizovana transakcija za zaštitu od deviznog rizika, današnja aukcija jedinstvena je i po tome što je prvi put realizovana u okviru programa Global Medium Term Note (GMTN), koji će Srbiji u značajnoj meri olakšati proces budućeg izlaska na međunarodno tržište, ako za tim u narednom periodu bude potrebe. Emisijom dolarske evroobveznice Srbija će postati još vidljivija na međunarodnom tržištu, jer će nakon kratkog vremena opet biti uključena u referentni indeks EMBI u dolarima – jedan od najprepoznatljivijih i od strane investitora najčešće praćenih pokazatelja premije rizika zemlje.

„Temelji današnjeg uspeha rezultat su odlučnosti predsednika Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije da ojačaju srpsku ekonomiju i očuvaju makroekonomsku, monetarnu, fiskalnu i finansijsku stabilnost. Upravo je godinama prisutna stabilnost povećala otpornost naše zemlje na izazove iz okruženja, otvorila prostor za postizanje sve povoljnijih uslova finansiranja, očuvanje javnog duga u okvirima Mastrihta, a sve to omogućilo je značajnu pomoć domaćoj privredi i građanima, u ambijentu visoke neizvesnosti i globalne pandemije virusa korona”, još jednom je podvukla Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera