25.11.2020.

Tabaković: Kako je Srbija postigla cenu finansiranja od 1,066%

„Uspeh nikada ne dolazi 'preko noći', već uvek predstavlja plod dugogodišnjeg rada i zalaganja. Uspeh Republike Srbije na međunarodnom tržištu rezultat je godinama prisutnog nastojanja nosilaca ekonomskih politika u našoj zemlji da se nasleđene ekonomske neravnoteže uspešno otklone, a Srbija dovede do nivoa investicionog ranga. Postignuta cena finansiranja u stranoj valuti (evru) na period od deset godina (1,066%) predstavlja potvrdu svega što je u Srbiji urađeno sa ciljem pozitivne ekonomske transformacije u prethodnim godinama. Ona u potpunosti opovrgava pojedine tvrdnje, iznete nakon prekjučerašnje emisije dolarskih evroobveznica Republike Srbije, da je ovakva transakcija mogla biti realizovana ranije i u kojima se postavlja pitanje zbog čega se na refinansiranje skupog dolarskog duga čekalo do sada i zašto do sada nije urađen 'hedžing'“, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

„Kreditni rejting Republike Srbije je pre osam godina bio za dva nivoa slabiji (niži) nego danas, što je ukazivalo na značajno lošiju makroekonomsku sliku domaće ekonomije koja je nasleđena, a zbog čega je i sama zaštita od valutnog rizika bila značajno skuplja. Kreatori ekonomskih politika u Srbiji su u periodu nakon 2012. godine odlučno, koordinisano i sistematski radili na sprovođenju ekonomskih reformi, koje su najpre dovele do uspostavljanja, a zatim i očuvanja makroekonomske stabilnosti u dužem periodu. Istovremeno je izvršeno i značajno usklađivanje regulatornog okvira sa najboljom praksom, ali i zaključivanje 'ISDA' sporazuma sa finansijskim institucijama, kao pravnog osnova za realizaciju 'hedžinga', odnosno zaštite od deviznog rizika. Unapređenje ekonomskih pokazatelja naše zemlje u periodu nakon emisije skupih dolarskih evroobveznica 2011. godine (ponovićemo, emitovanih po stopi prinosa od 7,50% i kuponskoj stopi od 7,25%) uticalo je na kontinuirano povećanje cene ovih hartija na sekundarnom tržištu, što ih je činilo preskupim za realizaciju prevremenog otkupa, zbog čega se čekao optimalan trenutak kako bi se izvršio postepeni otkup ovih obveznica, a sa ciljem postizanja maksimalnih ušteda“, istakla je guverner NBS.

„Jačanje domaće ekonomije, ali i odgovorno vođenje monetarne i fiskalne politike, doveli su do potpunog oporavka poverenja međunarodnih institucija, ali i investitora u dugoročnu održivost makroekonomske stabilnosti naše zemlje, zbog čega se danas nalazimo na korak od investicionog nivoa kreditnog rejtinga, a po rezultatima na međunarodnom tržištu već spadamo u grupu zemalja sa tim rejtingom. Međunarodni investitori su u prethodnom periodu nebrojeno puta Srbiju već svrstali u zemlje investicionog ranga, odnosno zemlje u koje je sigurno ulagati, time što su obveznice naše zemlje na sekundarnom tržištu vrednovali u najmanju ruku identično kao obveznice zemalja sa investicionim rejtingom, a često vrednujući srpske obveznice i na višem nivou. Prethodno navedeno je juče još jednom potvrđeno, nakon što je Rumunija, zemlja koja već ima rejting investicionog ranga, realizovala prodaju evroobveznica u evrima ročnosti devet godina, dakle kraće ročnosti, uz višu kamatnu stopu (stopa prinosa 1,468 %, kuponska stopa 1,375%) u odnosu na cenu finansiranja u evrima koju je naša država postigla, emisijom, a zatim ‘hedžingom’ (putem svopa) dolarskih desetogodišnjih evroobveznica (1,066%)“, rekla je guverner Tabaković.

Kabinet guvernera