30.11.2020.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u oktobru povećana za 1,9% u odnosu na oktobar prethodne godine i već peti mesec uzastopno beleži mg. rast. Povećanje industrijske proizvodnje bilo je vođeno većom proizvodnjom u sektorima rudarstva (+0,6% mg.) i energetike (+18,9% mg.), dok je prerađivačka industrija bila neznatno niža nego u oktobru prošle godine (–0,9% mg.). U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležilo deset od 24 oblasti.

U periodu januar–oktobar 2020. industrijska proizvodnja je, uprkos pandemiji, veća za 0,3% nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano po sektorima, u okviru rudarstva i energetike ostvaren je rast (+2,6% mg. i +0,5% mg., respektivno), dok je prerađivačka industrija praktično stagnirala (–0,1% mg.).

Realni mg. pad bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2020. iznosio je 1,4% mg., dok su prva dva tromesečja revidirana naviše, na +5,2% mg. i –6,3% mg., respektivno.

Promet robe u trgovini na malo u oktobru je realno povećan za 6,3% mg., dok je u periodu januar–oktobar 2020. realno veći za 5,2% mg. Kada je reč o turizmu, ukupan broj noćenja turista u oktobru bio je niži za 37,5% nego u oktobru prethodne godine, a broj noćenja domaćih turista za 14,9% mg.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u oktobru ostvario mg. rast od 2,3%, dok je istovremeno robni uvoz zabeležio mg. pad od 2,7%. Rast robnog izvoza vođen je izvozom prerađivačke industrije, dok je pad robnog uvoza uslovljen padom uvoza sredstava za reprodukciju i potrošne robe.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi koju sprovodi Republički zavod za statistiku, stopa nezaposlenosti u Srbiji u trećem tromesečju ove godine iznosila je 9,0% i zadržala se na jednocifrenom nivou, dok je stopa zaposlenosti u istom periodu povećana na 49,9%, uz rast stope participacije. Rezultati Ankete za treće tromesečje 2020. potvrdili su otpornost tržišta rada i značaj paketa mera, zahvaljujući kojem su nastavljena povoljna kretanja, što potvrđuju i podaci o formalnoj zaposlenosti.

Kabinet guvernera