02.12.2020.

Rad IPS NBS sistema u novembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365,  za 30 dana u novembru realizovano je 2.430.044 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 81.001 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 21,8 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 727,8 miliona dinara.

Sektor za platni sistem