11.12.2020.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u novembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra iznosile su 12,8 milijardi evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 134 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su 10,5 milijardi evra.

Na kraju novembra bruto devizne rezerve bile su niže za 206,6 miliona evra nego na kraju prethodnog meseca. S obzirom na to da su devizne transakcije u novembru imale pozitivan neto efekat (ukupno 23,8 miliona evra), odnosno prilivi su bili veći od odliva, najviše zahvaljujući aktivnostima Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu, mesečno smanjenje deviznih rezervi u celosti je rezultat negativnog neto efekta tržišnih kretanja (ukupno –230,4 miliona evra).

Prilivi u devizne rezerve tokom novembra po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (158,0 miliona evra) u celosti su pokrili neto odlive po osnovu deviznih obaveza države (143,7 miliona evra).

Neto prilivi po osnovu efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, i drugim osnovima (ukupno 54,8 miliona evra) bili su više nego dovoljni da pokriju neto odlive po osnovu devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i drugim osnovima (ukupno 45,3 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 558,4 miliona evra i bio je za 66,2 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih jedanaest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 5.872,2 miliona evra.

U novembru, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u novembru neto kupila 115 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, a u uslovima znatno pojačane globalne neizvesnosti usled krize izazvane pandemijom, neto prodala 1.620 miliona evra.

Kabinet guvernera