14.12.2020.

Objavljen izveštaj agencije Standard & Poor’s za Srbiju – potvrđen kreditni rejting Srbije na nivou BB+ i stabilni izgledi za njegovo poboljšanje

Rejting agencija Standard & Poor’s potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou BB+. Potvrđeni su i stabilni izgledi za njegovo dalje poboljšanje.

U svom izveštaju agencija Standard & Poor’s navodi da je zadržavanje kreditnog rejtinga i izgleda za njegovo dalje poboljšanje rezultat toga što je Srbija u krizu izazvanu pandemijom ušla sa znatno boljim ukupnim makroekonomskim pokazateljima. Kao ključni faktor koji je tome doprineo navodi se činjenica da su Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije u prethodnom periodu očuvale cenovnu, finansijsku i fiskalnu stabilnost, kao i relativnu stabilnost deviznog kursa. Agencija u prvi plan ističe i da su uređene javne finansije i povećane devizne rezerve omogućile institucijama Republike Srbije dovoljno prostora da adekvatnim merama pruže podršku ekonomiji tokom pandemije.

U delu nadležnosti Narodne banke Srbije, agencija Standard & Poor’s naglašava i da je kreditni rejting podržan kredibilnim okvirom monetarne politike. O tome svedoči i činjenica da je Narodna banka Srbije uspela da očuva inflaciju na nivou ispod 2% u poslednjih sedam godina, što je znatno niže od prosečne inflacije od oko 10% u periodu 2003–2012. Agencija navodi i da je finansijska stabilnost ojačana, što argumentuje visokom kapitalnom adekvatnošću, smanjenjem učešća problematičnih kredita na 3,4% u septembru i sposobnošću finansijskog sistema Srbije da pruži punu podršku privrednom rastu.

„Očuvan kreditni rejting Srbije tokom pandemije, nastavljen priliv stranih direktnih investicija, kao i postignuta najniža cena zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu, konkretna su potvrda poverenja investitora i rejting agencija da Srbija ima povoljnu makroekonomsku perspektivu. Istovremeno, to je i priznanje Narodnoj banci Srbije i Vladi na uspešnom očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda za privredni rast, kao neophodnom uslovu za rast životnog standarda naših građana”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Agencija Standard & Poor’s ističe i da je projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu revidirala znatno naviše, sa –3,5% na –1,5%, a da za sledeću godinu očekuje više nego potpuni oporavak i rast od 4,5%. Kao ključan faktor koji je uticao na reviziju projekcije naviše agencija Standard & Poor’s navodi obiman i pravovremen paket mera monetarne i fiskalne politike, bez kojeg bi, prema njenim rečima, Srbija u 2020. godini imala znatno veći privredni pad.

Kada je reč o javnim finansijama, agencija navodi da je budžet za 2021. planiran s ciljem postepenog uravnoteženja javnih finansija i da će doprineti projektovanom smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu, uz nastavljeno povećanje kapitalnih investicija u infrastrukturne projekte.

U kontekstu smanjenja makroekonomskih neravnoteža ističe se i da se Srbija danas, u poređenju s periodom prethodne svetske krize, u finansiranju tekućeg deficita više oslanja na strane direktne investicije, a manje na prilive od portfolio investicija. „Za razliku od prethodne krize, kada je najveći deo fiskalnog i tadašnjeg visokog tekućeg deficita Srbije finansiran prilivima po osnovu portfolio investicija, u poslednjih skoro šest godina strane direktne investicije više nego u celosti pokrivaju tekući deficit i doprinose rastu deviznih rezervi zemlje”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković. „Pretežna usmerenost stranih direktnih investicija u razmenljive sektore i regionalna dominacija u privlačenju investicija povećali su izvoznu bazu Srbije i doprineli rastu učešća izvoza robe i usluga u bruto domaćem proizvodu sa ispod 34% u 2012. na preko 50% u 2019. godini”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković. „Zahvaljujući sektorskoj i geografskoj diversifikaciji stranih direktnih investicija i izvoza, na kojima smo sistemski radili, bili smo u mogućnosti da tokom 2020. izbegnemo veći pad izvoza, koji se već u septembru vratio na pretkrizni nivo. Uprkos tome što će pad ekonomske aktivnosti zone evra ove godine iznositi preko 7%, očekujemo da izvoz Srbije na nivou godine zabeleži jednocifreni pad”, dodala je guverner Jorgovanka Tabaković.

U svom izveštaju agencija navodi i da bi rejting Srbije u narednom periodu mogao biti povećan ukoliko se nastavi priliv stranih direktnih investicija i na taj način pruži dodatna podrška rastu izvoza i deviznih rezervi, što će dodatno povećati otpornost naše eksterne pozicije.

„Paket mera donet u rekordnom roku omogućio je da aktivnost u većini ključnih oblasti vrlo brzo dostigne pretkrizni nivo i da se očuvaju proizvodni kapaciteti, zaposlenost i potrošačko poverenje, što će Srbiji omogućiti da ostvari visok privredni rast naredne godine i da se u srednjem roku vrati na stopu rasta od oko 4% godišnje”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera