18.12.2020.

Više od 93% dužnika uredno u izmirivanju obaveza pre pandemije u smislu uslova za dobijanje olakšica

Povodom neistinitih i pogrešnih interpretacija u dnevnom listu „Srpski telegraf”, u članku pod naslovom „Ispala za 80% dužnika”, a u vezi sa usvojenim merama Narodne banke Srbije, kako bi se izbegli dalji nesporazumi u pogledu tumačenja tih mera, a posebno kako se ne bi obeshrabrili dužnici, za čiju dobrobit su ove mere i usvojene, da od banaka zatraže olakšice u otplati obaveza – želimo da istaknemo da pravo na korišćenje olakšica imaju svi dužnici pogođeni aktuelnom epidemiološkom situacijom, koji usled toga nisu u mogućnosti ili mogu imati poteškoće da izmiruju svoje obaveze prema banci (i davaocu finansijskog lizinga).

Iznesena je gruba neistina da je uslov za primenu mera za olakšanu otplatu kredita da dužnici nisu imali nikakvo kašnjenje. Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 propisano je da samo oni dužnici koji su stekli status neizmirenja obaveza pre pandemije ne mogu da podnesu zahtev za olakšice, a to su samo oni dužnici koji su pre pandemije kasnili sa izmirenjem obaveza duže od 90 dana. Sve to piše u drugom propisu kojim je uređena adekvatnost kapitala i koji su banke takođe obavezne da primenjuju. Takođe, nikakvih naknadnih izmena Odluke nije bilo i iznošenje takvih lažnih tvrdnji u javnosti može da se kvalifikuje kao ozbiljno krivično delo. One koji šire ovakve neistine pozivamo da čitaju propise pažljivo, a ne na preskok, i da ne uzbunjuju javnost zbog manjka svoje koncentracije. Prema tome, na osnovu zvaničnih podataka Narodne banke Srbije, više od 93% dužnika ispunjava uslov za odobravanje olakšica i za njih je obavezna primena olakšica ukoliko ispunjavaju i druge uslove propisane Odlukom. To svakako ne znači i bankama nije zabranjeno da ponude i odobre olakšice i svim drugim dužnicima koji ne ispunjavaju uslove iz Odluke.

Stvaranje odijuma javnosti prema primeni donetih mera neprimerenim insinuacijama sagovornika autora teksta u pogledu navodnih naknadnih izmena objavljenih odluka, o čemu nema ni govora, i pozivanje na neimenovanog bankara, koji očigledno nedovoljno dobro poznaje propise Narodne banke Srbije, predstavlja nedobronamerni pokušaj omalovažavanja rezultata Narodne banke Srbije, donetih mera i pokušaj stvaranja zabune u javnosti, odnosno obeshrabrivanja dužnika koji ispunjavaju propisane uslove da se svojim poslovnim bankama (davaocima finansijskog lizinga) obrate sa zahtevom za korišćenje olakšica koje je Narodna banka Srbije donela.

Na kraju, ističemo da je valjana informisanost dužnika od izuzetnog značaja za realizaciju mera podrške koje su usvojene radi pomoći u otplati obaveza građana i privrede, te apelujemo da se objavljuju samo prethodno proverene i javno objavljene informacije Narodne banke Srbije, a da se neproverene informacije pogrešno ne interpretiraju.

Kabinet guvernera