21.12.2020.

Rezultati novembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima novembarske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu dana unapred nastavila su da se kreću blizu nivoa od 2,0%. Za novembar 2021. predstavnici finansijskog sektora očekuju inflaciju od 2,1%, dok privrednici za isti period očekuju nešto nižu inflaciju, 1,9%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima, ona su kod finansijskog sektora nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 2,5%, dok su očekivanja privrednika neznatno snižena, na 1,9%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera