05.01.2021.

Rad IPS NBS sistema za decembar

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru realizovane su 2.696.833 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 86.995, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 26,1 milijardu dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 843,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem