12.01.2021.

Kretanje inflacije u decembru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija u decembru 2020. iznosila je 1,3%. Na mesečnom nivou, potrošačke cene u decembru povećane su za 0,1%, pri čemu su na mesečni rast cena najviše uticale cene neprehrambenih proizvoda i usluga, prerađene hrane i naftnih derivata. U suprotnom smeru najviše su delovale sezonski niže cene voća i povrća.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) nastavila je stabilno kretanje i u decembru je iznosila 2,1% međugodišnje.

Tokom 2020. međugodišnja inflacija u Srbiji kretala se na niskom i relativno stabilnom nivou i u proseku je iznosila 1,6%, koliko je iznosila i prosečna bazna inflacija.

Prema proceni Narodne banke Srbije, i pored umerenog povećanja u prvim mesecima 2021, međugodišnja inflacija će u narednom periodu nastaviti stabilno kretanje u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Kabinet guvernera